Zygzakiem przez symbole czyli samouczek drwala znaleziony na Saharze

Tadeusz Zipser

50,00 PLN

Książka towarzyszyła wystawie prezentowanej w Muzeum Architektury we Wrocławiu od 23 stycznia do 23 marca 2014 roku. To rodzaj swoistego pamiętnika profesora Tadeusza Zipsera, w którym autor opowiada o wydarzeniach i ludziach, którzy wywarli wpływ na jego twórczość. Wyjaśnia również symbolikę projektowanych przez siebie budowli i w przystępny sposób omawia istotę swoich teorii urbanistycznych. Książka zawiera bogaty materiał ilustracyjny w postaci reprodukcji projektów architektonicznych, rysunków i obrazów Tadeusza Zipsera oraz archiwalne fotografie ze zbiorów prywatnych Profesora.

Księgarnia