WUWA Galeriowy dom wielorodzinny

grafiki z cyklu Kto Widział…Modernizm?

Anna Sztromwasser

38,00 PLN

Cykl 20 grafik autorstwa Anny Sztromwasser prezentuje najciekawsze obiekty wrocławskiej moderny. Grafiki są efektem projektu edukacyjnego “Kto Widział…Modernizm”, w ramach którego powstała również interaktywna mapa Wrocławia z naniesionymi na nią i opisanymi budynkami modernistycznymi mapa.ktowidzialmodernizm.pl

Prezentowane prace są drukowane cyfrowo, w formacie A3.

Galeriowy dom wielorodzinny, osiedle WUWA - architekci Paul Heim i Albert Kempter, 1929

Księgarnia