Wrocławskie hale targowe

Agnieszka Gryglewska

Nakład wyczerpany

Książka dostępna wyłącznie w bibliotece Muzeum Architektury.

Publikacja przybliża historię i architekturę wrocławskich hal targowych. Hale targowe we Wrocławiu przy ulicy Piaskowej 17 (I) i ulicy Kolejowej 43–45 (II) zostały zbudowane według projektu Richarda Plüddemanna i Heinricha Küstera w latach 1906–1908. Planowana z dużym rozmachem przez wrocławski magistrat od 1881 roku budowa zespołu hal targowych, usytuowanych między centrum i przedmieściami miasta, została częściowo zrealizowana 5 X 1908 roku, gdy dwie niemal bliźniacze budowle jednocześnie oddano do użytku. Tego samego dnia zlikwidowano wszystkie otwarte targowiska w mieście.

Księgarnia