Wrocławskie dworce kolejowe

red. Maria Zwierz

Nakład wyczerpany

Książka dostępna wyłącznie w bibliotece Muzeum Architektury.

Pretekstem do wydania książki i zorganizowania wystawy była przypadająca w 2006 roku sto sześćdziesiąta rocznica uruchomienia linii kolejowej między Wrocławiem a Berlinem. Publikacja przybliża wydarzenia związane z wytyczeniem pierwszych linii kolejowych we Wrocławiu i na Śląsku oraz prezentuje historię i architekturę wrocławskich dworców kolejowych. Poza obszernym katalogiem budynków dworcowych, czytelnik odnajdzie także dziesięć oryginalnych niemieckojęzycznych tekstów, które można potraktować jako materiały źródłowe. W książce zamieszczono również biogramy architektów i budowniczych wrocławskich i śląskich kolei.

Księgarnia