WARSZAWA FUNKCJONALNA

PRZYCZYNEK DO URBANIZACJI REGIONU WARSZAWSKIEGO

Jan Chmielewski, Szymon Syrkus

Nakład wyczerpany

Warszawa funkcjonalna powstała w 1934 r. w wyniku połączenia sił urbanistów pracujących w stołecznym ratuszu pod wodzą Jana Chmielewskiego oraz warszawskiej awangardy architektonicznej reprezentowanej przez Szymona Syrkusa. Razem stworzyli całościową wizję rozwoju Warszawy wraz z regionem jako racjonalnie zorganizowanej europejskiej metropolii, wykorzystującej unikalne położenie w dolinie Wisły i na przecięciu transkontynentalnych szlaków. Praca wydana w Warszawie, a wiosną 1934 r. zaprezentowana w Londynie, wzbudzila aplauz Le Corbusiera i Gropiusa, a następnie dostarczyła inspiracji Stefanowi Starzyńskiemu. Jej wpływ odczuwalny był w planowaniu Warszawy przez kolejne dziesięciolecia.

Wydawca: Fundacja Centrum Architektury

Seria wydawnicza: Fundamenty

Księgarnia