Utwór architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego

Jakub Chwalba

125 PLN

Publikacja jest pierwszym na polskim rynku opracowaniem dotyczącym utworu architektonicznego w prawie autorskim.

Autor szczegółowo omawia m.in.:

wzajemne relacje pojęcia utworu i architektury,
jakie dobra niematerialne stanowią utwory architektoniczne w rozumieniu prawa autorskiego,
które składniki utworu architektonicznego podlegają ochronie prawa autorskiego.

Analiza twórczości architektonicznej obejmuje ponadto twórczość niesamoistną, gdy na chronioną formę utworu składa się twórczość wielu osób, a wkład przynajmniej jednej z nich można przypisać do dziedziny architektury.

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Księgarnia