Twórczość

Marian Fikus

37,00 PLN

Publikacja zawiera bogaty wybór szkiców, rysunków, projektów architektonicznych i urbanistycznych oraz koncepcji rozwiązań przestrzennych autorstwa Mariana Fikusa. Są wśród nich także prace konkursowe, nigdy niezrealizowane, oraz prywatne rysunkowe notatki z licznych podróży po polskich i zagranicznych miastach.

Marian Fikus jest architektem, urbanistą i planistą. przez wiele lat pozostawał zwiazany zawodowo z Polietchnika Poznańską. Laureat Honorowej Nagrody SARP w 2008 r. Zdobywca przeszło 100 nagród i wyróżnień w konkursach urbanistycznych i architektonicznych, w tym 5 nagród w konkursach międzynarodowych. W 1968 r. wraz z Jerzym Gurawskim założył biuro projektowe, a w 1988 r. zaczął prowadzić w Poznaniu z Elżbietą Kosińską Studio Fikus. W swoim dorobku ma m.in. projekty zagospodarowania przestrzennego centrów miast: Wrocławia, Głogowa, Włocławka czy Płocka oraz dzielnic mieszkaniowych w Bydgoszczy i Poznaniu. Autor Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej i Kompleksu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wydawca: Marian Fikus

Księgarnia