Statek Robinsona

katalog wystawy

Vanda Dillman, David Feher, Laszlo F. Foldenyi, Mirosław Jasiński, Krisztina Jerger, David Kemeny, Maciej Kołpanowicz, Ivana Moncolova, Emese Mucsi

60 PLN

W swoim tekście pt. “Etyka krainy elfów” Gilbert Keith Chesterton porównuje naszą cywilizację do rozbitego żaglowca, z którego bohater słynnej książki Daniela Defoe, Robinson Cruzoe, wyławiał wszelkie przedmioty przydatne mu do życia na bezludnej wyspie. Jak zauważył brytyjski pisarz, nasza cywilizacja w pewien sposób przypomina statek po katastrofie, natomiast dzieła sztuki stanowią jeden z elementów umożliwiających nam ratunek wartości określających nasze człowieczeństwo, a więc Prawdy, Piękna oraz Dobra, które, abyśmy mogli przetrwać jako ludzkość, w każdej generacji powinny być ratowane. Wobec tego główną ideą zorganizowanej w poklasztornych przestrzeniach Muzeum Architektury we Wrocławiu ekspozycji jest nawiązanie za pośrednictwem twórczości wizualnej współczesnych artystów do tradycyjnych europejskich wartości. Wartości, które jako korzenie naszej cywilizacji, wymagają ocalenia i troski – zwłaszcza w dzisiejszym świecie, w którym wiele spośród pielęgnowanych niegdyś idei i norm staje się odpowiednikiem pozostałości po rozbitym statku.

Na potrzeby ekspozycji “Statek Robinsona” sale wystawiennicze zaaranżowano scenograficznie jako wrak zdruzgotanego żaglowca z umiejscowionymi pomiędzy jego szczątkami pracami artystów. Wystawa gromadząca około 190 prac stanowi jeden z największych pokazów sztuki figuratywnej Europy Środkowo-Wschodniej. W ekspozycji bierze udział 55 zarówno młodych i obiecujących, jak i uznanych już artystów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Wśród zaprezentowanych prac znajduje się zarówno malarstwo, grafika, fotografia, jak i rzeźba czy obiekty szklane

Księgarnia