Stanisław Kostka Potocki. Twórczość architektura amatora

Jolanta Polanowska

72 PLN

Praca jest próbą zbadania jakie miejsce architektura Stanisława Kostki Potockiego zajmuje w rozwoju architektury polskiej i europejskiej w aspekcie histografii sztuki - przemian historii sztuki, jej zakresu, stanowisk i metod. 

Książka składa się z trzech części, przedstawiających przebieg szeroko ujętych studiów Potockiego nad architekturą, pojmowanie problematyki sztuki i architektury utrwalone w jego tekstach oraz analizę jego architektury.

Wydawca: Instytut Sztuki PAN Liber Pro Arte

Księgarnia