Sacrum i postindustrializm

Wschodnie wyspy odrzańskie we Wrocławiu. Historia zabudowy

Maria Zwierz

89,00 PLN

Publikacja to wspólny projekt wrocławskiego Muzeum Architektury oraz firmy RealCo Property Investment and Development, od 2016 roku właściciela Młyna Maria we Wrocławiu. Impulsem do powstania książki była propozycja zarządu firmy RealCo, aby przybliżyć czytelnikom historię tego średniowiecznego, przemysłowego budynku i jego najbliższego otoczenia. Temat publikacji obejmuje zespół wschodnich wysp odrzańskich: Piaskową, Słodową, dawną Młyńską, Bielarską, Daliową oraz Tamkę.

Autorka rozpoczyna od tworzenia się Śródmiejskiego Węzła Wodnego, a następnie omawia przemiany architektoniczne następujące po sobie w kolejnych epokach. Nie zapomina o losach dawnych mieszkańców tego malowniczego zakątka miasta, a także ważnych wydarzeniach, w tym tak dramatycznych jak pożary i powodzie. W książce nie brakuje również informacji o tworzeniu instytucji publicznych, przemysłu zbożowo-młynarskiego, zakładów produkcyjnych, kąpielisk, organizacji prospołecznych oraz rozwoju mostów i żeglugi. Ciekawym elementem zamykającym publikację jest Przewodnik po wyspach, w którym znajdziemy między innymi informację o posesjach znajdujących się na wyspach oraz o losach ich dawnych właścicieli.

Podczas prac nad książką autorka - dr Maria Zwierz, historyk sztuki, obecnie kierownik Działu Architektury Wrocławia XIX i XX wieku w Muzeum Architektury we Wrocławiu - zgromadziła bardzo bogaty materiał ilustracyjny. W publikacji zamieszczono 217 dokumentów graficznych, w tym map, pocztówek od prywatnych kolekcjonerów, projektów architektonicznych oraz fotografii, a także zdjęcia współczesne wykonane dronem. Pokazują one dawną i współczesną zabudowę wysp, zniszczenia i straty po 1945 roku oraz powolną odbudowę.

Książka ma 308 stron polsko-angielskiego tekstu, 217 ilustracji oraz twardą oprawę.

Wydawca: RealCo Property Investment and Development

Współwydawca: Muzeum Architektury we Wrocławiu

Księgarnia