Przedmieście Piaskowe we Wrocławiu

red. Halina Okólska

34 PLN

Przedmieście Piaskowe obejmuje najstarsze odrzańskie wyspy oraz wschodnie tereny Wrocławia, dziś o charakterze naukowo-rekreacyjnym. W jego obrębie znajdują się najważniejsze zabytki stolicy Dolnego Śląska: zabudowa Ostrowa Tumskiego, najstarsze wrocławskie przeprawy rzeczne z mostami Grunwaldzkim i Zwierzynieckim, wpisana na listę UNESCO Hala Stulecia, budynki powstałe w 1929 r. w ramach wystawy WUWA, a także historyczne tereny zielone i osiedla willowe w dzielnicach Szczytniki i Zalesie. To również jedno z najlepiej zachowanych wrocławskich przedmieść, które do dzisiaj zachwyca architekturą oraz rozległymi parkami i nadodrzańskimi łąkami.

W październiku 2014 r. w Muzeum Miejskim Wrocławia w Starym Ratuszu odbyła się piąta sesja popularno-naukowa z cyklu poświęconego wrocławskim przedmieściom. Tematy ponad 30 referatów wygłoszonych przez naukowców uniwersyteckich i pracowników muzeów dotyczyły historii, architektury i życia codziennego od średniowiecza po czasy współczesne przedmieścia zwanego Piaskowym. Efektem sesji jest publikacja, pierwsza w pełni poświęcona temu fragmentowi Wrocławia.

Pod względem historycznym to zdecydowanie jedna z najważniejszych części Wrocławia. W dziejach tego obszaru i zachowanych zabytkach architektury odbija się cała, ponad tysiącletnia, historia miasta. Tutaj po roku 900 powstał gród, z którego w przyszłości wyrosło miasto Wrocław.

Wydawnictwo: Gajt

Księgarnia