Portale trzynastowiecznej architektury na Śląsku

Tadeusz Kozaczewski

94 PLN

Pracę nad trzynastowiecznymi portalami na Śląsku rozpoczął Tadeusz Kozaczewski, a ukończyła Hanna Kozaczewska-Golasz - historycy architektury, profesorowie Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. W swojej działalności naukowej poświęcili się pracom badawczym nad architekturą i urbanistyką średniowieczną na Śląsku, w okresie panowania dynastii Piastów śląskich. 

Portale - dekoracyjne obramienia otworów wejściowych - występowały w kościołach, budowlach użyteczności publicznej oraz w obiektach mieszkalnych. W średniowieczu najbardziej okazałe portale umieszczono w budowlach sakralnych - były one symbolem Bramy do Raju. 

Autorzy książki zgromadzili wszystkie występujące na Śląsku portale trzynastowieczne, które zachowały się w miastach w 27 kościołach i 4 domach mieszkalnych, a we wsiach w 104 kościołach. Dokumentacja fotograficzna i pomiarowa umożliwia przeprowadzenie analiz kompozycji całości i poszczególnych elementów architektonicznych i rzeźbiarskich, ich wzajemnych proporcji oraz uwarunkowań geometrycznych, a w efekcie pozwoliła na przedstawienie ewolucji portali w okresie jednego wieku.

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

Księgarnia