Paryskie pracownie artystów

Jean-Claude Delorme, Anne-Marie Dubois

35,00 PLN

„Paryskie pracownie artystów” to tytuł wystawy i towarzyszącej jej publikacji autorstwa Jeana-Clauda Delorme i Anne-Marie Dubois. Małżeństwo – architekt i dziennikarka – oraz fotograf David Boureau przez ponad dwa lata podążali śladem paryskich pracowni artystów. Efektem ich wędrówek po Paryżu był zbiór fotografii przedstawiających dawne i współczesne atelier, opatrzonych wnikliwymi opisami architektury i wystroju wnętrza pracowni, a czasem także anegdotami o zajmujących je artystach. Tak zrodził się pomysł wydania albumu – przewodnika po najpiękniejszych i najciekawszych, a nierzadko i trudno dostępnych paryskich atelier.

Jean-Claude Delorme: Ambicją tej książki jest przede wszystkim przedstawienie ewolucji architektonicznej atelier i rekonesans kilku szlaków spacerowych w dzielnicach, w których zdecydowano się je założyć. O ile owe atelier stanowią w większości prywatną własność i są trudno dostępne (…), należy w szerokiej mierze korzystać z dni otwartych, które obecnie organizuje się w wielu dzielnicach. Czyż jest zresztą lepsza okazja po temu, by poznać artystów i ich dzieła?

Księgarnia