Ogrody na Śląsku

tom 1. Od średniowiecza do XVII wieku

Marzanna Jagiełło, Wojciech Brzezowski

96,00 PLN

Prezentowana książka jest pozycją pionierską i wypełnia dotkliwą lukę w historiografii ogrodów Śląska. Niniejszy tom - opracowany na podstawie licznych niepublikowanych dotychczas materiałów źródłowych - jest pierwszym z kilkutomowej opowieści o historii ogrodów na Śląsku. Obejmuje on, poprzedzone opisem pasji i naukowych zainteresowań dawnych Ŝlązaków, omówienie założeń od czasów średniowiecza, poprzez renesans (zawierający w sobie często elementy manierystyczne), aż po 2. poł. XVII w., kiedy większość powstałych wówczas ogrodów nosiła w sobie jedynie nieśmiałą zapowiedź wyrafinowania sztuki następnego stulecia. Osiągnięciom baroku w tej materii poświęcony zostanie tom drugi, a dopełnieniem obu będzie katalog obejmujący wszystkie założenia formalne.

Autorzy żywią nadzieję, że publikacja ta zaprezentuje ogrody na Śląsku w należnym im świetle, jako założenia zasadniczo nieodbiegające poziomem artystycznym od tego, co wydarzyło się w sztuce ogrodowej ówczesnej Europy, zwłaszcza w jej niemieckojęzycznej części. Liczą również na to, że może się ona stać impulsem do odtwarzania oaz spokoju i zieleni przy zachowanych rezydencjach i klasztorach, a jednocześnie stanowić zbiór informacji przydatnych do przywrócenia tym budowlom właściwej oprawy i dawnej świetności.

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

Księgarnia