Od klasztoru do muzeum

Dzieje zespołu zabudowań bernardyńskich we Wrocławiu

Agnieszka Gola, Magdalena Ławicka

137,00 PLN

Pięknie wydana monografia przybliża czytelnikom burzliwe losy dawnego klasztoru i znajdujących się w nim niegdyś wspaniałych dzieł sztuki. Odbudowany ze zniszczeń drugiej wojny światowej klasztor, od 1965 roku jest siedzibą Muzeum Architektury - jedynej takiej instytucji w Polsce. Książka stanowi niezwykłą wędrówkę przez stulecia atrakcyjną zarówno dla miłośników sztuk pięknych, jak i wszystkich zainteresowanych przeszłością Wrocławia.

Księgarnia