Moje kościoły

Antoni Mazur

75,00 PLN

Książka jest próbą ukazania związku formy architektonicznej kościoła z jego konstrukcją, wzajemnie tworzących kształt budowli. Projekt kościoła winien się oznaczać dwoma niezbędnymi cechami, niezależnie od dominujących mód i kierunków stylistycznych.

Po pierwsze: kościół powinien być tak ukształtowany, aby zewnętrznie, jako bryła, odczytywany był przez ogół społeczeństwa tylko i wyłącznie jako obiekt sakralny. Po drugie: sprawą niebywałej wagi jest nastrój wnętrza, który winien sprzyjać modlitewnemu skupieniu. Temu ma służyć wystrój wnętrza zgodny z architekturą kościoła.

Architekt Antoni Mazur od roku 1952 zajmował się architekturą i sztuką sakralną. Budował projektowane przez siebie kościoły. Projektował elementy wystroju i wyposażenia wnętrz kościołów własnych i innych. Projektował również obiekty z dziedziny budownictwa ogólnego i przemysłowego oraz zajmował się zagadnieniami z dziedziny konserwacji zabytków.

Wydawca: Wydawnictwo „Czuwajmy”

Księgarnia