Mój wiek XX

1971-2000

Olgierd Czerner

110,00 PLN

Książka prof. Olgierda Czernera to obszerne i bogato ilustrowane zdjęciami wspomnienia pierwszego dyrektora i założyciela Muzeum Architektury we Wrocławiu. Profesor Czerner barwnie opisuje pierwsze chwile funkcjonowania nowej instytucji kultury, rozpoczynającej swą działalność jako Muzeum Architektury i Odbudowy, oddział Muzeum Miasta Wrocławia. Znajdziemy tu wspomnienia o pierwszych jej pracownikach, kłopotach z przystosowaniem średniowiecznego klasztoru i kościoła do pełnienia nowej wystawienniczej funkcji, pierwszych ekspozycjach oraz o przyjaźniach, które nierzadko przetrwały próbę czasu i trwają do dziś. Szczególne miejsce w publikacji zajmują archiwalne fotografie i zachowane dokumenty ze zbiorów własnych Profesora oraz zbiorów Muzeum Architektury.

Księgarnia