Modernizm na Śląsku

Architektura i polityka

Beate Störtkuhl

150,00 PLN

Geopolityczna sytuacja Śląska w pierwszej połowie XX wieku miała bezpośredni wpływ na rozwój nowoczesnej architektury. Prestiżowy projekt jak Hala Stulecia Maxa Berga we Wrocławiu, mógł powstać, ponieważ miasto chciało pokazać, że nadąża za zachodnioniemieckimi konkurentami. Ambitna rozbudowa Katowic w okresie międzywojennym nastąpiła w wyniku kulturowego wyścigu z niemieckimi miastami po drugiej stronie granicy. Koniunktura w budownictwie przyciągnęła na Śląsk kreatywne osobowości, takie jak Erich Mendelsohn, Dominikus Böhm, Tadeusz Michejda i Karol Schayer; tu swoją karierę zaczynali tacy architekci, jak Hans Poelzig i Ernst May. Autorka analizuje rozwój architektury w świetle współczesnego dyskursu artystycznego i społecznego. Rekonstruuje wykraczające daleko poza Śląsk powiązania zainteresowanych podmiotów i osadza historię regionu w kontekście międzynarodowej architektury modernistycznej. Dr hab. Beate Störtkuhl jest historykiem sztuki w Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa i docentem na Uniwersytecie Carla von Ossietzky’ego w Oldenburgu.

Księgarnia