MIEJSCE 02/2016

STUDIA NAD SZTUKĄ I ARCHITEKTURĄ POLSKĄ XX I XXI WIEKU

zbiór tekstów

25,00 PLN

Miejsce. Studia nad sztuką i architekturą polską XX i XXI wieku to nowy rocznik naukowy, wydawany przez Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Miejsce skupia się na sztuce i architekturze polskiej i środkowoeuropejskiej od 1945 r. do współczesności, zbierając teksty, które promują badania źródłowe i studia przypadków, a także proponują nowe ramy metodologiczne i kontekstowe dla analizy wybranych fragmentów praktyk artystycznych. Miejsce jest periodykiem skierowanym do środowiska akademickiego, historyków sztuki i kultury, teoretyków architektury i urbanistyki, artystów i architektów.

REDAKCJA: Jakub Banasiak (zastępca red. nacz.), dr hab. Waldemar Baraniewski, dr Filip Burno, dr Jakub Dąbrowski, dr Lidia Klein (red. nacz.), dr hab. Andrzej Leśniak, Piotr Słodkowski (sekretarz red.)

RADA NAUKOWA: prof. Ewa Lajer-Burcharth (Harvard University), prof. Marta Leśniakowska (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk), prof. Michał Paweł Markowski (University of Illinois at Chicago), prof. Sergiusz Michalski (Universität Tübingen), prof. Maria Poprzęcka (Artes Liberales UW).

Wydawca: Fundacja Kultura Miejsca, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną ASP w Warszawie

Księgarnia