Miasto to nie architektoniczna zabawa

Romuald Loegler

59,00 PLN

Miasto to nie architektoniczna zabawa to przepięknie wydana, ilustrowana dziesiątkami zdjęć i ilustracji pozycja autorstwa Romualda Maksymiliana Loeglera, jednego z bardziej liczących się architektów polskich, wydana nakładem Wydawnictwa Ram. Książka składa się z jedenastu rozdziałów poprzedzonych wstępem.

Autor na łamach książki odpowiada na pytania związane z projektowaniem i rozwojem miast i ich przestrzeni. Poddaje w wątpliwość powszechne dziś nastawienie do rozwoju przestrzennego miasta jako wyniku ”sumowania żywiołowych inicjatyw poszczególnych właścicieli nieruchomości i inwestorów”. Zdaniem autora prawidłowe funkcjonowanie i racjonalny rozwój miasta może zagwarantować jedynie bezwarunkowe podporządkowanie działań właścicieli nieruchomości i inwestorów nadrzędnemu celowi, wyrażonemu w planie zagospodarowania przestrzennego miasta, w prawie zabudowy, czy wreszcie w prawie budowlanym. Oczywiście warunkiem krytycznym musi być istnienie przemyślanych idei i celów zapisanych w aktach prawa, w tym prawa lokalnego stanowionego przez społeczności lokalne za pośrednictwem radnych.

Romuald Loegler podkreśla rolę architektury w rozwoju miasta, którą nazywa sztuką organizowania miasta. Natomiast teoria architektury stanowi dla niego mechanizm szukający uniwersalnej jakości „ideału” w tworzeniu otoczenia człowieka. Książkę powinna być lekturą obowiązkową dla tych, którzy odpowiadają za rozwój naszych miast, jak również osób, które decydują o kształcie rozwiązań prawnych w zakresie gospodarki i planowania przestrzennego. Książka polecana jest także w środowiskach architektów.

Wydawca: RAM Sp. z o. o.

Księgarnia