MAREK DZIEKOŃSKI - ARCHITEKT

Andrzej Zwierzchowski, Ewa Dziekońska

6,00 PLN

Jest to kolejne wydawnictwo z cyklu “Znani wrocławscy architekci”. Publikacja prezentuje dorobek architektoniczny Marka Dziekońskiego i zawiera teksty Andrzeja Zwierzchowskiego i Ewy Dziekońskiej oraz wspomnienie Juliusza Dziekońskiego, brata Marka.

Księgarnia