Lwów: miasto, architektura, modernizm

Bohdan Cherkes i Andrzej Szczerski

Nakład wyczerpany

Książka dostępna wyłącznie w bibliotece muzeum.

Modernistyczna architektura Lwowa nie była dotychczas przedmiotem tak dużego zainteresowania. Docenioną ją stosunkowo niedawno. Powstawała ona w zupełnie innych okolicznościach, niż funkcjonuje obecnie. Mimo to wciąż stanowi o tożsamości miasta. Publikacja towarzysząca wystawie prezentowanej pod tym samym tytułem w Muzeum Architektury to pierwsze tak obszerne opracowanie tematu. Znajdziemy tu m.in. zagadnienia związane z twórczością i specyfiką lwowskiego środowiska architektonicznego, tzw.”lwowskiej szkoły architektonicznej”. W szerokim kontekście społecznym i historycznym zostały omówione przykłady modernistycznej architektury Lwowa, który zajmował wówczas istotne miejsce na mapie Polski i całej „Nowej Europy”. Książka to wspaniałe, kilkusetstronicowe wydawnictwo zawierające bogaty materiał ikonograficzny oraz zbiór esejów pióra polskich i ukraińskich badaczy lwowskiego modernizmu.

Księgarnia