Leon Tarasewicz

Małgorzata Devosges-Cuber, Michał Duda, Jan Gryka

45,00 PLN/cena promocyjna

Katalog wystawy twórczości Leona Tarasewicza prezentowanej w Muzeum Architektury we Wrocławiu od 10 maja do 26 czerwca 2018 r.

Sztuka Leona Tarasewicza latem 2018 roku wypełniła niemal całe Muzeum Architektury. Obrazy oraz świetlne i malarskie instalacje można było napotkać w licznych zakamarkach pobernardyńskiego klasztoru. Muzeum Architektury wypełnione sztuką? Tak, ponieważ trudno wyobrazić sobie lepsze medium do prowadzenia dialogu z architekturą. Dialogu sensu stricto, stroniącego od “opowiadania o”, a budującego realną interakcję. Jeśli tylko twórca potrafi z tego medium korzystać.

Jak wiele wartościowych przedsięwzięć, także wystawa Leona Tarasewicza nie wydarzyłaby się, gdyby nie przypadek. Splot okoliczności sprawił, że w Muzeum Architektury zjawili się profesor Piotr Kielan – rektor Akademii Sztuk Pięknych, i Artur Ulrich – biznesmen, mecenas i kolekcjoner. Przynieśli oni pomysł nadania Leonowi Tarasewiczowi honorowej profesury wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych i zorganizowania retrospektywnej wystawy jego malarstwa. Taki był punkt wyjścia.

Dzięki współpracy Leona Tarasewicza z zespołem Muzeum Architektury we Wrocławiu pierwotna koncepcja szybko zaczęła ewoluować w kierunku wystawy nie tylko najważniejszych prac malarskich artysty, ale także zespołu instalacji site-specific, prowadzących arcyciekawą grę z miejscem – siedzibą muzeum, dawnym bernardyńskim klasztorem, z jego historią i tradycją. Grę środkami, które dla jednych będą źródłem doznań estetycznych, dla innych – emocjonalnych, dla jeszcze innych – punktem wyjścia wyrafinowanej, intelektualnej podróży w świat wielowarstwowych kontekstów.

Księgarnia