KREACJA - KONSTRUKCJA - REKONSTRUKCJA

Studia z architektury XIX-XXI wieku

Małgorzata Omilanowska

Nakład wyczerpany

Tom „Kreacja – konstrukcja – rekonstrukcja“ jest zbiorem studiów poświęconych wybranym problemom architektury XIX, XX i XXI wieku.

W części pierwszej – „Kreacje” – znalazły się dwa artykuły poświęcone poszukiwaniom stylów narodowych w XIX i na progu XX wieku, zarówno w Polsce, jak i w Europie, a także dwa teksty rozważające rolę stylów narodowych w polskiej architekturze w kontekście kształtowania tożsamości lokalnej na przykładzie stylu zakopiańskiego oraz w formowania polskiego stylu państwowego II Rzeczypospolitej. Omówione zostały też wybrane problemy poszukiwaniach formy architektonicznej właściwej dla funkcji i semantyki dzieł na przykładach architektury polskich schronisk górskich, polskiego pawilonu na wystawę paryską 1925 roku, oraz bazyliki w Licheniu. Ostatni tekst poświęcony został architekturze najnowszej – budowlom wznoszonym na potrzeby kultury w ostatnich kilkunastu latach i rozwiązaniom architektoniczno-przestrzennym świadczącym o poszukiwaniu tożsamości miejsca.

Druga część – „Rekonstrukcje” – to trzy teksty poświęcone wybranym problemom wprowadzania do polskiej architektury nowych rozwiązań konstrukcyjnych i w konsekwencji podejmowania poszukiwań właściwej formy architektonicznej dla tych rozwiązań. Znalazły się tu teksty o początkach zastosowania żelaza w polskiej architekturze XIX wieku, o pierwszej wielkiej, w skali całej Europy konstrukcji żelbetowej wiaduktu Poniatowskiego w Warszawie oraz o początkach zastosowania konstrukcji łupinowych w polskiej architekturze lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku.

Trzecia część – „Rekonstrukcje” – poświęcona została problemom odbudowy zniszczonych miast i w szczególności rekonstrukcji zabytków. Pierwszy tekst dotyczy problemów odbudowy po zniszczeniach I wojny światowej, drugi zaś użycia wedut Canaletta w procesie odbudowy Warszawy po zniszczeniach II wojny światowej. Trzeci artykuł zajmuje się kwestiami waloryzacji, konserwacji i adaptacji zabytków modernizmu, a czwarty problemu rekonstruowania poszczególnych zabytków w kontekście zmieniającej się doktryny konserwatorskiej oraz zjawisku replikacji i tzw. parków tematycznych.

Wydawca: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Księgarnia