HERITO nr 22 - 23

Miasto jako dzieło sztuki

red. Jacek Purchla

30,00 PLN

Z okazji jubileuszu Międzynarodowe Centrum Kultury przygotowało specjalny, podwójny numer kwartalnika „Herito”. Idea miasta jako dzieła sztuki w XIX wieku narodziła się na nowo, na trwale łącząc się z burzliwą historią nowoczesności. „Herito” przybliża ten fenomen ze środkowoeuropejskiej perspektywy: śledzi losy nowoczesnego miasta jako dzieła sztuki w kontekście historii politycznej i artystycznej, szuka wyznaczników jego oryginalności, pyta, co teraz czyni miasto szczęśliwym. W numerze między innymi: Ewa Chojecka, Artur Klinau, Katherine Lebow, Ewa Rewers, Derek Sayer i Beata Chomątowska.

HERITO

Międzynarodowy kwartalnik, ukazujący się w wersji polsko-angielskiej, to jedyne w swoim rodzaju forum dyskusji o dziedzictwie, kulturze, współczesności i przyszłości. Czasopismo koncentruje się wokół zagadnień miejsca i związanej z nim refleksji, przestrzeni i jej znaczeń, awangardy pamięci, geografii wyobraźni czy pamięci nowoczesności. Pretekstem do rozważań jest Europa Środkowa, której doświadczenie i kulturowe dylematy są tyleż specyficzne, co trafiające w sedno współczesnej debaty.

Europa Środkowa to świadomy wybór, kwestia naszego światopoglądu, ale i wspólnota doświadczeń – naszych własnych i naszych sąsiadów. „Herito” stanowi kolejny rozdział fascynacji tą wyjątkową częścią Starego Kontynentu, gdzie granice polityczne zmieniały się znacznie szybciej niż granice kulturowe. Europa Środkowa jest naszym losem, a nie terytorium o ściśle wyznaczonych granicach. Jej tożsamość opiera się na sprzecznościach, które często skutkowały kreatywnym napięciem. Materialne i niematerialne owoce tego napięcia są dziś naszym wspólnym dziedzictwem – wytworem wielowiekowych nawarstwień, przenikania się kultur, idei i wartości. Dziedzictwem jest także nasza pamięć i tożsamość. Stąd wynika rosnące znaczenie dziedzictwa kulturowego – bo dziedzictwo to wykorzystanie przeszłości do współczesnych celów. – mówi prof. Jacek Purchla, redaktor naczelny.

Księgarnia