HERITO nr 20

Balticum

red. Jacek Purchla

10,00 PLN

Balticum jako wspólnota geokulturowa? Argumentów na potwierdzenie tej tezy znalazłoby się zapewne tyle, ile głosów sceptycznych. Nie o dowody jednak idzie. Dużo ważniejsza wydaje się inna kwestia: dlaczego i po co warto myśleć w kategoriach wielkich regionów geokulturowych, jakie możliwości takie myślenie otwiera.

Przewodnictwo Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego prowokuje do przyjrzenia się krajom położonym wokół Bałtyku i ich kulturom oraz do zadania kilku pytań.

Czy Bałtyk można nazwać Morzem Śródziemnym Europy Północnej? Czy łączy on, czy może dzieli mieszkające wokół niego narody? Z jakimi wartościami kojarzona jest bałtyckość? Czy mogą się one stać podstawą wspólnoty i tożsamości bałtyckiej? Jak dalece Polska jest krajem bałtyckim? W jakim stopniu Polacy stali się narodem morza? Przyglądając się historii, polityce i sztuce, szukamy na te pytania odpowiedzi.

W numerze: Małgorzata Omilanowska i Adam Krzemiński zastanawiają się, czy Polska jest krajem morskim, a Bałtyk prawdziwym morzem. Stefan Troebst, Włodzimierz Pessel i Kristian Gerner, przyglądając się historii regionu, pytają, kogo Bałtyk łączy, a kogo dzieli.Barbara Törnquist-Plewa, Olaf Mörke, Leonidas Donskis i Tuomo Melasuo rozważają, na czym można budować bałtycką tożsamość.Adam Balcer podąża szlakiem łączącym Balticum z islamem. O literaturze, sztuce, muzyce i designie piszą i rozmawiają Szymon Piotr Kubiak, Jan Balbierz, Roxanna Panufnik, Adam Laskowski, Paweł Huelle, Łukasz Galusek, Monika Rydiger, Maris Takk i Rikke Jacobsen. A także bałtyckie szkiery i mierzeje w obiektywie Gytisa Skudžinskasa.

HERITO

Międzynarodowy kwartalnik, ukazujący się w wersji polsko-angielskiej, to jedyne w swoim rodzaju forum dyskusji o dziedzictwie, kulturze, współczesności i przyszłości. Czasopismo koncentruje się wokół zagadnień miejsca i związanej z nim refleksji, przestrzeni i jej znaczeń, awangardy pamięci, geografii wyobraźni czy pamięci nowoczesności. Pretekstem do rozważań jest Europa Środkowa, której doświadczenie i kulturowe dylematy są tyleż specyficzne, co trafiające w sedno współczesnej debaty.

Europa Środkowa to świadomy wybór, kwestia naszego światopoglądu, ale i wspólnota doświadczeń – naszych własnych i naszych sąsiadów. „Herito” stanowi kolejny rozdział fascynacji tą wyjątkową częścią Starego Kontynentu, gdzie granice polityczne zmieniały się znacznie szybciej niż granice kulturowe. Europa Środkowa jest naszym losem, a nie terytorium o ściśle wyznaczonych granicach. Jej tożsamość opiera się na sprzecznościach, które często skutkowały kreatywnym napięciem. Materialne i niematerialne owoce tego napięcia są dziś naszym wspólnym dziedzictwem – wytworem wielowiekowych nawarstwień, przenikania się kultur, idei i wartości. Dziedzictwem jest także nasza pamięć i tożsamość. Stąd wynika rosnące znaczenie dziedzictwa kulturowego – bo dziedzictwo to wykorzystanie przeszłości do współczesnych celów. – mówi prof. Jacek Purchla, redaktor naczelny.

Księgarnia