Ernst May 1886-1970

red. Jerzy Ilkosz

95,00 PLN

Bogato ilustrowany i pięknie wydany katalog towarzyszył wystawie „Ernst May (1886-1970). Nowe miasta na trzech kontynentach” pokazywanej w Muzeum Architektury we Wrocławiu od 24 marca do 17 czerwca 2012 roku. Publikacja zawiera obszerne teksty poświęcone długiej i barwnej twórczości znakomitego architekta i urbanisty – od lat jego edukacji u progu XX wieku aż po projektowanie wielkich dzielnic zachodnioniemieckich miast w latach sześćdziesiątych tego stulecia. Między nimi mieści się fascynująca historia osiedli „Nowego Frankfurtu” i prób realizacji modernistycznych idei w tak skrajnie odmiennych warunkach, jak wielkie ośrodki przemysłowe Związku Radzieckiego i kolonialna Afryka Wschodnia. Część tekstową uzupełnia rozbudowany katalog projektów i realizacji Ernsta Maya na Śląsku, zawierający archiwalne zdjęcia oraz współczesne fotografie zachowanych obiektów.

Księgarnia