Dagarama. Powrót do przyszłości

Urszula Gołota, Michał Duda

30,00 PLN

Jan Głuszak, poeta i filozof, wizjoner architektury, marzyciel i idealista. Profesji architekta – choć sam siebie uważał za antyarchitekta – przydawał najwyższą rangę. W osobie pełniącej tę odpowiedzialną misję chciał widzieć przede wszystkim myśliciela i humanistę, wrażliwego obserwatora życia, a także interpretatora ludzkich potrzeb i marzeń, którym potrafi nadać odpowiednią formę. Pisał: „Moim domem jest nie tylko to, co stanowi moje schronienie, moim domem jest cały wszechświat, bo w nim mieszkam myślą i marzeniem”.

Najważniejszą inspiratorką i nauczycielką była dla Jana Głuszaka przyroda. To w niej szukał uniwersalnych wzorców i rozwiązań, podziwiał jej konstrukcyjną i funkcjonalną logikę, harmonię i piękno. Publikacja powstała przy okazji wystawy prezentowanej w Muzeum Architektury we Wrocławiu w dniach 31.03.-22.05.2011, poświęconej twórczości Jana Głuszka - Dagaramy.

Księgarnia