ARCHITEKTURA JOZE PLECNIKA

Cezary Wąs

11,00 PLN

Słoweński architekt Joze Plecnik był wybitną osobowością, której rozwój artystyczny przebiegał w cieniu funkcjonalistycznych teoretyków, mistrzów stylu międzynarodowego, jak Le Corbusier i Ludwig Mies van der Rohe, czy architektury organicznej, jak Frank Lloyd Wright i Alvaro Aalto. Jednak dopiero w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku dzieło Joze Plecnika stało się prawdziwym odkryciem dla Europy i całego świata. Autor publikacji wnikliwie analizuje kolejne etapy rozwoju drogi twórczej Plecnika, przybliżając tym samym polskiemu czytelnikowi jego dokonania.

Księgarnia