Sybilla 2016

XXXVII Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku

16.05.2017

W tym roku Muzeum Architektury zgłosiło do konkursu dwa projekty: wystawę “Droga ku nowoczesności. Osiedla Werkbundu 1927-1932” w kategorii wystawy przyrodnicze i techniczne oraz wystawę “Patchwork. Architektura Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak” w kategorii wystawy sztuki.

Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku organizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 1983 roku. Jest to najbardziej prestiżowe wyróżnienie w dziedzinie muzealnictwa. Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych przedsięwzięć organizowanych przez polskie muzea oraz wyrażenie uznania dla ich autorów. Wyniki konkursu są zazwyczaj ogłaszane podczas Międzynarodowego Dnia Muzeów. Procedurę konkursową realizuje Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków.

Po raz pierwszy Muzeum Architektury we Wrocławiu zostało wyróżnione w 1989 roku za wystawę “Architekci II Rzeczypospolitej”, a w 2006 roku otrzymało Grand Prix za projekt “Natura i miasto. Publiczna zieleń miejska we Wrocławiu od schyłku XVIII do połowy XX wieku”. Wystawa została przygotowana we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką we Wrocławiu, a jej kuratorem była Iwona Bińkowska.

Muzeum Architektury wielokrotnie było doceniane i nagradzane w konkursie, co potwiedza wysoką artystyczną i naukową rangę organizowanych w muzeum wystaw i wydarzeń.

Dotychczasowe nagrody i wyróżnienia:

“Architekci II Rzeczpospolitej” (1988)

“Architektoniczne rzemiosło artystyczne od XII do XX wieku” Wystawa stała (1998)

“Hans Poelzig we Wrocławiu. Architektura i sztuka 1900-1916” (2000)

“Hala Stulecia i Tereny Wystawowe we Wrocławiu - dzieło Maksa Berga” (2005)

“Natura i miasto. Publiczna zieleń miejska we Wrocławiu od schyłku XVIII do połowy XX wieku” Grand Prix (2006)

“WuWa 1929-2009. Wrocławska Wystawa Werkbundu” (2009)

“Architektura wokół nas” Projekt edukacyjny (2010)

“Ernst May (1886-1970). Nowe miasta na trzech kontynentach” (2012)

“Heinrich Lauterbach. Architekt wrocławskiego modernizmu” (2013)

“Magia ogrodów” Projekt edukacyjny (2013)

“Tadeusz M. Zipser. Zygzakiem przez symbole” (2014)

“Zvi Hecker. Stronice Księgi” (2015)

Aktualności